Ja til Livet

i Kristus og for livet

Med "Ja til Livet" som navn på bevegelsen tenker vi først og fremst på et Ja til livet i Kristus (2 Kor 5,17).

Derfor vil vi kalle det enkelte menneske til omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus og slik bygge Guds rike i blandt oss, ved å holde gudstjenester og møter med basis i Bibelen og de lutherske bekjennelsesskriftene

Videre ønsker vi å føre videre arven fra Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner. Dette innebærer å vekke til ansvar for fortsatt aktivt arbeid for fosterets livsrett og livsvern i hjem, skole, kirke og samfunn.

Dette vil blandt annet innebære kamp for abortlovens opphevelse i Norge.

Et dobbelt Ja til Livet:
Ja til livet i Kristus og for livet

Gudtjenester

SISTE:
Bevegelsen har normalt gudstjenester jevnlig i Oslo, Larvik og Skien.

Opplysninger om møter på Venstøp bedehus i Skien kan fåes ved å kontakte Tollef Slaathaug (92232625).

Nærmere opplysninger om gudstjenestene i Larvik og Oslo fås ved å kontakte Einar S. Bryn på epost einar.s.bryn@gmail.com

Opptak av tidligere gudstjenester finnes her

Her kan du lese siste utgave av bladet Takk for livet Høsten 2022

 

 

 

JA TIL LIVET
Organisasjonsnr: 920 666 426
Administrasjon: Mellomhagen 2,
3261 Larvik v/ Einar S. Bryn
E-post: einar.s.bryn@gmail.com
Mob: 938 98 117
Økonomi: Asbjørn Hunnes
6144 Sylte Mob: 997 10 446
E-post: asbhu@tussa.com
Kontonummer: 1506 08 94326
Vipps: 525461

 

 

Jesus kommer igjen
Utdrag fra Takk for Livet Nr 3 2020

I snart 2000 år har evangeliet blitt
forkynt i verden. Men alle i vår tid
er ikke nådd ennå. Jesus selv sa når
hans komme skulle skje:
«Og dette evangeliet om riket skal
bli forkynt over hele jorden til et
vitnesbyrd for alle folkeslag, og så
skal enden komme». Matt 24, 14
Vi ser at tegnene for Jesu gjenkomst
i Matt 24; Mark 13 og Luk 21
blir tydeligere og tydeligere. Den
pågående korona-pandemien får
en til å tenke: Herren har reist seg.
Alle folkeslag på jorden er berørt av
et usynlig, dødbringende virus som
en har grunn til å frykte. Pandemien
skulle tale det stolte menneske til
selverkjennelse om livets alvor og gi
det ører så det vil høre Herrens ord
i tide. Herren Jesus kommer igjen
snart, for han har sagt det:
«Ja, jeg kommer snart. Amen,
ja kom, Herre Jesus!» Åp 22, 20

Einar S. Bryn